Wykorzystywanie w pomiarach GNSS stacji referencyjnych nie włączonych do PZGK

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Głównego Geodety Kraju na zadane przez nas pytanie ,,Czy przy realizacji zadań geodezyjnych, których wyniki składa się w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dopuszcza się wykorzystanie systemów stacji referencyjnych, dla których dane określające ich położenie nie zostały włączone do Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego?”. Wynika z niej, że niedopuszczalnym jest…