Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Głównego Geodety Kraju na zadane przez nas pytanie ,,Czy przy realizacji zadań geodezyjnych, których wyniki składa się w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dopuszcza się wykorzystanie systemów stacji referencyjnych, dla których dane określające ich położenie nie zostały włączone do Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego?”.

Wynika z niej, że niedopuszczalnym jest wykorzystywanie systemów stacji referencyjnych, które nie zostały włączone do Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. Chcielibyśmy przestrzec Państwa przed korzystaniem z takich systemów ze względu na możliwą odpowiedzialność prawną, a jeśli istnieją wątpliwości czy wykorzystywane obecnie przez Państwa stacje są włączone do zasobu, to właściciel takiego systemu powinien udostępnić dokumenty poświadczające włączenie stacji do PZGK.