Podstawowy interfejs pomiarowy z załadowaną warstwą mapy Google.